Tuesday, July 10, 2012

ranh giới ...

có phải giữa tình cảm và sự đổ vỡ là một ranh giới không xa? tình cảm càng sâu đậm bao nhiêu thì sự đổ vỡ càng cay nghiệt ... cay đến mức không màng nhắm đôi mắt, không màng mở đôi ta, để nó bay đi mà không màng đến một hơi thở ... phải chăng đến mức ấy, khi ta chẳng màng gì là khi ta bắt đầu cho hương bay khuất để gió đến từ từ thanh khiết. chậm rãi nhẹ nhàng ... và một sự đổ vỡ bình an ...

1 comment:

em le said...

đúng vậy , mình thấy nó chỉ cách nhau 1 cái quay lưng thôi


lioa
on ap
sua lioa
sua on ap